Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Ιούνιος 2005: Βρεφονηπιακός Σταθμός Πάρης Κουκουτσέας

Ολοκληρώθηκε η μελέτη του Βρεφονηπιακού Σταθμού που αποτελεί δωρεά της Μαρίας χήρας Πάρη Κουκουτσέα....

Φεβρουάριος 2006: Αποχέτευση: χρονίζον και πολύ σοβαρό πρόβλημα

Κλιμακώνεται η πίεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Βορείων και Υπερβορείων προαστίων προς την ΕΥΔΑΠ ...

Φεβρουάριος 2006: Τεχνικό πρόγραμμα Κοινότητας Διονύσου 2006

Α. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1. Αντικατάσταση καταθλιπτικού - τροφοδοτικού αγωγού ...

Μάιος 2006: Καταπολέμηση της βαμβακίασης

Ύστερα από επίμονες προσπάθειες εγκρίθηκαν επιτέλους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτ...

Πεπραγμένα 1ου πενταμήνου

Πεπραγμένα 1ου πενταμήνου 2007 ...