Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017, ώρα 09:00π.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχε...

5η συνεδρίαση ΕΠΖ 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τριτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 10:00π.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχείο...

4η συνεδρίαση ΕΠΖ 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τριτη, 11 Ιουλίου 2017, ώρα 09:00π.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχείο του...

3η συνεδρίαση ΕΠΖ 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017, ώρα 12:00π.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχείο του ...

2η συνεδρίαση ΕΠΖ 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 12:30μ.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχε...

1η συνεδρίαση ΕΠΖ 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017, ώρα 12:00μ.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχεί...

7η συνεδρίαση ΕΠΖ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 12:00μ.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχεί...

6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2016 Αναβληθείσα Συνεδρίαση

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016, ώρα 12:30μ.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχείο...

5η συνεδρίαση ΕΠΖ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016, ώρα 10:30π.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχείο ...

4η συνεδρίαση ΕΠΖ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016, ώρα 10:30π.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχείο το...

4η συνεδρίαση ΕΠΖ 2016 (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη , 9 Ιουνίου 2016, ώρα 10:30π.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχείο τ...

3η συνεδρίαση ΕΠΖ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη , 29 Μαρτίου 2016, ώρα 13:30μ.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχείο τ...

3η συνεδρίαση ΕΠΖ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη , 29 Μαρτίου 2016, ώρα 13:30μ.μ. που θα γίνει στο κεντρικό Δημαρχείο τ...

3η συνεδρίαση ΕΠΖ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη , 16 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 8:30π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμο...

2η συνεδρίαση ΕΠΖ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη , 16 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 8:30π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμο...

1η συνεδρίαση ΕΠΖ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη , 9 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμο...