Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

13η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, ώρα 16.00μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ...

15η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

14η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

12η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 22 Οκτωβρίου, ώρα 12.00μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να...

11η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: ΤΕΤΑΡΤΗ 2 Οκτωβρίου, ώρα 16.00μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω για ν...

10η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να...

9η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 6 Αυγούστου, ώρα 12.00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δεί...

8η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 03 Ιουλίου 2013, ώρα 12.00 π.μ Πατήστε στο attachments παρακάτω ...

7η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 06 Ιουνίου 2013, ώρα 12.00 π.μ Πατήστε στο attachments παρακάτω γ...

5η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 24 Απριλίου 2013, ώρα 16.00 π.μ Πατήστε στο attachments παρακάτω ...

4η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 28 Mαρτίου 2013, ώρα 12.00 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

3η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Tρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 12.00 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακ...

2η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 17:00 π.μ. Πατήστε στο attachments παρ...

8η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Άγιος Στέφ...

12η συνεδρίαση ΕΠΖ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 11:00 π.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

1η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 11:00 π.μ. Πατήστε στο attachments πα...