Τοπικό Συμβούλιο Αγ. Στεφάνου

18η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Ταχ.Δ/νση: ...

15η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Ταχ.Δ/νση: ...

16η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Ταχ.Δ/νση: ...

17η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Ταχ.Δ/νση: ...

14η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Ταχ.Δ/νση: ...

13η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Ταχ.Δ/νση: ...

12η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Ταχ.Δ/νση: ...

11η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Ταχ.Δ/νση: ...

10η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Ταχ.Δ/νση: ...

9η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 06/05/11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. -156 - ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δημοτ...

8η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 08/04/11 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ. - 118 - Δη...

7η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Άγιος Στέφα...

6η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Ταχ.Δ/νση: ...

4η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 21/02/11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. - 70 - ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δη...

5η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου

Η 5η συνεδρίαση έγινε ομόφωνα «άνευ πρόσκλησης» μετά από αναβολή της 4ης. Απόφαση 5ης συνεδρίασης ...

3η συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Στεφάνου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 14/02/11 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ. - 52 - Δημο...