Τοπικό Συμβούλιο Άνοιξης

6η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 03-07-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητ...

5η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 07-06-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότ...

4η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019, ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξη...

3η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019, ώρα 18:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξη...

2η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Ά...

1η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18:30 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνο...

5η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Ά...

4η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018, ώρα 18:30 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άν...

3η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018, ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξη...

2η συνεδρίαση ΔΕ Άνοιξης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018, ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξ...

1η συνεδρίαση ΔΕ Άνοιξης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018, ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνο...

10η συνεδρίαση ΔΕ Άνοιξης 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Ά...

9η συνεδρίαση ΔΕ Άνοιξης 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, ώρα 13:00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοι...

8η συνεδρίαση ΔΕ Άνοιξης 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 07:00μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότη...

7η συνεδρίαση ΔΕ Άνοιξης 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017, ώρα 08:00μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άν...

6η συνεδρίαση ΔΕ Άνοιξης 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017, ώρα 07:30μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνο...