Τοπικό Συμβούλιο Διονύσου

3η συνεδρίαση 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσο...

2η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διο...

1η συνεδρίαση 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσ...

6η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύ...

5η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου...

4η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου. ...

2η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου. ...

1η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου...

8η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσο...

7η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύ...

5η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 30 Ιουνίου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δ...

6η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσ...

4η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 21 Ιουνίου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημ...

3η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 26 Μαΐου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημ...

2η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 14 Μαρτίου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτ...

1η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητ...