Τοπικό Συμβούλιο Διονύσου

9η συνεδρίαση 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη , 15 Νοεμβρίου  2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διο...

8η συνεδρίαση 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη , 21 Σεπτεμβρίου  2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα...

6η Έκτακτη Συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη , 6 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου....

4η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη , 11 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου. ...

5η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή , 10 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσ...

3η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα , 11 Απριλίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσο...

1η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Η��/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη , 11 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στη Δημοτική Κοινότη...

2η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα , 15 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα και ώρα 09:30 π.μ. στη Δημοτική Κοινότ...

9η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα και ώρα 19:00 μμ στη Δημοτική Κοινότητ...

8η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου  2015   ημέρα  &nb...

6η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου   2015   ημέρα  ...

5η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  Δευτέρα, 27 Ιουλίου  2015  ημέρα   &nbs...

4η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στη Δη...

3η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  30 Απριλίου 2015  ημέρα  Πέμπτη    ...

2η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  18 Μαρτίου    2015  ημέρα  Τετάρτη   &n...