Τοπικό Συμβούλιο Διονύσου

1η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου    2015, ώρα 19:00 μ.μ στ...

8η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 12η Νοεμβρίου 2014, ώρα 19:00 μ.μ     ...

9η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 22η Δεκεμβρίου 2014, ώρα 19:00 μ.μ     ...

7η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

6η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

5η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

4η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

3η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

2η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2014

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

1η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2014

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

8η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2013

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

7η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013 , ώρα 12:00 πμ Πατήστε στο attachments παρακάτω...

6η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013 , ώρα 18:00 μμ Πατήστε στο attachments παρακάτω ...

5η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2013 (΄Εκτακτη)

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013 , ώρα 19:00 μμ Πατήστε στο attachments παρακάτ...

3η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013, ώρα 19:00 μμ Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

4η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2013 (΄Εκτακτη)

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013 , ώρα 15:00 μμ Πατήστε στο attachments παρακάτω ...