Τοπικό Συμβούλιο Διονύσου

2η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 21:00 μμ Πατήστε στο attachments παρακάτω ...

1η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 18:00 μμ. Πατήστε στο attachments παρακάτ...

7η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος, 28-6-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 327 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗ...

6η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, ...

5η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, ...

3η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, ...

1η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, ...

2η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2012(Αναβλήθηκε)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, ...

1η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος, 18-1-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:681/18-01-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙ...

1η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου

Εκλογή μελών προεδρείου Τοπικού Συμβουλίου Διονύσου 2011-12 (Αρ. αποφ. 1/2011)...