Τοπικό Συμβούλιο Δροσιάς

6η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότ...

4η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας ...

3η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη , 10 Απριλίου 2019, ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότ...

2η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη , 28 Μαρτίου 2019, ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητ...

1η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη , 31 Ιανουαρίου 2019, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινό...

7η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητ...

6η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινό...

5η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη , 17 Ιουλίου  2018, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοιν...

4η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 31 Μαΐου  2018, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότ...

3η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινό...

2η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητ...

1η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότ...

6η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότ...

5η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητα...

4η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητα...