Τοπικό Συμβούλιο Δροσιάς

9η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19.30 μμ. Πατήστε στο attachments ...

8η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013 και ώρα 09.30 π.μ. Πατήστε στο attachments...

7η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013 και ώρα 09.00 πμ. Πατήστε στο attachments παρα...

6η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 και ώρα 09.00 πμ. Πατήστε στο attachments παρα...

5η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013 και ώρα 09.00 πμ. Πατήστε στο attachments παρακ...

4η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 και ώρα 10.00 πμ. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

2η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 και ώρα 19.00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

3η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 και ώρα 19.00 μ.μ. Πατήστε στο attachments π...

1η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 19.00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρα...

20η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 09:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω για...

19η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, ώρα 09:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

17η πρόσκληση ΔΕ Δροσιάς 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012, ώρα 09:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω γι...

16η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012, ώρα 09:00. Πατήστε στο attachments παρακάτω ...

12η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2012

Δροσιά,27/07/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑ...

13η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2012

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

11η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιά 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά,20/07/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 22619 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟ...