Τοπικό Συμβούλιο Δροσιάς

3η συνεδρίαση ΔΣ Οίκου Ευγηρίας Θ. & Δ. Κυριακίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 29/03/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 9 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗ...

7η συνεδρίαση ΔΣ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 31/03/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου:7985 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ...

2η συνεδρίαση ΔΣ Οίκου Ευγηρίας Θ. & Δ. Κυριακίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 10/03/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑ...

5η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 18/02/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3891 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟ...

4η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 17/02/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3642 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ...

3η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 04/02/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 2329 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟ...

2η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 25/01/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 1422 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ...