Τοπικό Συμβούλιο Ροδόπολης

9η ΑΠΟΦΑΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Το πρακτικό της 9ης απόφασης του 4ου Συμβουλίου 2019 της Κοινότητας Ροδόπολης....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ου 2019 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 30η Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 19:00 μ.μ. στο γραφείο τη...

3η Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019, ώρα 19:30 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτ...

2η Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019, ώρα 19:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτι...

1η Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019, ώρα 19:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημ...

7η Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 19:00 μ.μ. στο γραφείο τη...

6η Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 19:30 μ.μ. στο γραφείο της Δημο...

5η Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018, ώρα 19:30 μ.μ. στο γραφείο της Δημ...

4η Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018, ώρα 19:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημο...

3η Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 14η Μαΐου 2018, ώρα 19:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητ...

2η Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 23η Μαρτίου 2018, ώρα 19:30 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητ...

1η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της ΔΕ Ροδόπολης 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 23η Ιανουαρίου 2018, ώρα 18:30 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητα...

6η συνεδρίαση ΔΕ Ροδόπολης 2017 (ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 10η Νοεμβρίου 2017, ώρα 18:00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότ...