Τοπικό Συμβούλιο Ροδόπολης

4η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –...

3η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –...

2η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –...

1η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –...

15η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ροδόπολη 9-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 198 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση...

14η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –...

13η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ροδόπολη 4-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 187 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση...

12η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –...

11η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ροδόπολη 23-9-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 168 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 11...

10η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ροδόπολη 26-8-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 159 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 10...

9η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ροδόπολη 15-7-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση...

8η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ροδόπολη 24-6-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 143 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρί...

7η συνεδρίαση ΔΣ Ροδόπολης 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ροδόπολη 27-5-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 130 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρία...

6η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ροδόπολη 21-4-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 113 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίασ...

5η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ροδόπολη 24-3-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:99 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση ...

4η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ροδόπολη 18-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 20 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση ...