Τοπικό Συμβούλιο Σταμάτας

10η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 29η Δεκεμβρίου,ώρα 18:00μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Σταμά...

9η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη,24η Νοεμβρίου,ώρα 18:00μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Στα...

8η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα,12η Οκτωβρίου 2015, ώρα 16.00 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτ...

7η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη  ,25η Αυγούστου 2015, ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο της Δημοτ...

4η συνεδρίαση ΔΕ Ροδόπολης 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015, ώρα 20.00 στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητ...

6η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη  ,8η Ιουλίου 2015, ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο της Δη...

5η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  Τρίτη ,16η Ιουνίου 2015, ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο της Δημ...

4η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  Τρίτη ,26η Μαϊου 2015, ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο της Δημοτ...

3η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  Δευτέρα, 4η Μαϊου 2015, ώρα 16.00 μ.μ. Πατήστε στο "attach...

2η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 24η Μαρτίου  2015, ώρα 16.30 μ.μ. Πατήστε στο "attachmen...

1η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 10η Φεβρουαρίου 2015, ώρα 16.30 μ.μ. Πατήστε στο "attachments&qu...

11η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 11:00.   ...

10η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 27η Νοεμβρίου 2014, ώρα 11:00 μ.μ     ...

12η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

9η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

8η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...