Τοπικό Συμβούλιο Σταμάτας

7η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2014

  Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 26η Αυγούστου 2014, ώρα 20:00 μ.μ Πατήστε στο &qu...

4η Συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. ...

6η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014, ώρα 19:00 μ.μ Πατήστε στο "attachments" π...

5η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014, ώρα 19:00. Πατήστε στο "attachments" παρακάτ...

3η Συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2014

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

2η Συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2014

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

1η Συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2014

Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα....

14η Συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:17η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη, ώρα 17.30 μ.μ. Πατήστε στο attachments πα...

13η Συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 21η Νοεμβρίου 2013,ημέρα Πέμπτη,ώρα 18.00 μ.μ. Πατήστε στο attachments πα...

12η Συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 21η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα, ώρα 18.00 μ.μ. Πατήστε στο attachments ...

11η Συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 20η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00 π.μ. Πατήστε στο attachments π...

10η Συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 30η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ. Πατήστε στο attachments ...

9η Συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 20η Ιουνίου 2013, ώρα 18.00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτω...

8η Συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 24η Μαίου 2013, ώρα 18.00 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτ...

7η Συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 29η Απριλίου 2013, ώρα 17.30 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακ...

6η Συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 18η Απριλίου 2013, ώρα 20.30 μ.μ. Πατήστε στο attachments παρακάτ...