Τοπικό Συμβούλιο Σταμάτας

17η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτ...

15η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμ...

16η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτ...

12η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 20-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 107 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 12...

14η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτ...

13η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 30-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 112 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 13...

11η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 09-08-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 103 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση...

9η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 23-06-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση...

8η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 19-05-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 90 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση ...

7η συνεδρίαση ΔΣ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 18-04-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 75 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίασ...

6η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 24-03-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 52 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση ...

Συνεδρίαση εκλογής Προέδρου ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα, 23-12-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2887 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤ...

1η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρόσκλησης:1/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:621/17-01-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝ...

2η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 31-01-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1909 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίασ...

3η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 07-02-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 12 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση ...

4η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 18-02-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 20 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίασ...