Τοπικό Συμβούλιο Σταμάτας

3η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμ...

2η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτ...

1η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμά...

10η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 18-07-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 102 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 10 ...

17η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτ...

15η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμ...

16η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτ...

12η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 20-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 107 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 12...

14η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτ...

13η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 30-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 112 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 13...

11η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 09-08-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 103 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση...

9η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 23-06-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση...

8η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 19-05-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 90 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση ...

7η συνεδρίαση ΔΣ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 18-04-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 75 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίασ...

6η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 24-03-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 52 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση ...

Συνεδρίαση εκλογής Προέδρου ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα, 23-12-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2887 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤ...