Τοπικό Συμβούλιο Σταμάτας

1η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρόσκλησης:1/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:621/17-01-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝ...

2η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 31-01-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1909 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίασ...

3η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 07-02-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 12 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση ...

4η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 18-02-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 20 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίασ...

5η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 21-02-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 24 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 5η...