10η συνεδρίαση ΔΕ Άνοιξης 2016

10η συνεδρίαση ΔΕ Άνοιξης 2016
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016, ώρα 19:30μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης , Κανάρη 3. Πατήστε στο attachments παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.