10η συνεδρίαση ΔΕ Κρυονερίου 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014, ώρα 18:00