11η συνεδρίαση ΔΕ Κρυονερίου 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 19:00