11η συνεδρίαση ΔΕ Κρυονερίου
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 19:00