11η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

11η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Πέμπτη, 25 Μαίου 2017, ώρα 18:30, στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.