14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017




Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017, ώρα 18:30, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03)