18η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

18η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2017
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3) Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.