1η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρόσκλησης:1/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:621/17-01-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Προς τα Τακτικά μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας Σας προσκαλούμε όπως την 17 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 83 και 88 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας απόφαση σχετικά με το παρακάτω θέμα: 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2011. Απόφαση Η συνεδρίαση είναι έκτακτη λόγω της ανάγκης άμεσης γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από το αριθ. 255/7-01-2011 έγγραφο Δήμου Διονύσου για τον προγραμματισμό προσλήψεων. Σταμάτα, 17-01-2011 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας Πέππας Ευάγγελος