1η Συνεδρίαση ΔΣ 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..22/12/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..14033.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Τηλ.:213.2030600, 2132030612,2132030639. Προς τους κ. κ.: 1. Δήμαρχο Ιωάννη Καλαφατέλη. 2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) 02.01.2011, ημέρα Κυριακή και ώρα ..10:00., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. Ο προεδρεύων Σύμβουλος ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Πρόσκληση Απόφαση εκλογής μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2011-12 (Αρ. αποφ. 3/2011) Απόφαση εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής 2011-12 (Αρ. αποφ. 2/2011) Απόφαση εκλογής μελών προεδρείου Δ.Σ. 2011-12 (Αρ. αποφ. 1/2011)