1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019 (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)