22η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018