27η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018
Ημ/νία, Ώρα, Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 17:30, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3).

 

27ης-18-12-2018_ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. που θα γίνει την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30 στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου.