2η συνεδρίαση ΕΕ 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 03/02/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01. Πληροφορίες: Τηλ. 2132030600, 2132030612 Προς τους κ.κ.: 1) Αντιδημάρχους Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δήμο Διονύσου, (γραφείο Δημάρχου) την 7η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., για συζήτηση στα παρακάτω Θέματα: 1. Απολογισμός Ιανουαρίου 2. Προγραμματισμός Φεβρουαρίου 3. Συζήτηση για τον ΟΕΥ του Δήμου Ο Δήμαρχος Καλαφατέλης Ιωάννης