3η συνεδρίαση ΔΣ Οίκου Ευγηρίας Θ. & Δ. Κυριακίδη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 29/03/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 9 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης: 3η/2011 Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά Τηλ.:210-8131.332 Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» 1) κ.Παλιγγίνη Κων/νο 2) κ.Καρυστινό Νικόλαο 3) κ.Ζαμάνη Διονύσιο 4) κ.Ξένο Ανδρέα 5) κ.Ουρανό Εμμανουήλ 6) κα Κωνσταντίνου Ιωάννα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς, ημέρα Παρασκευή, 1η Απριλίου 2011 και ώρα 17:00, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 2 του Ν.3852/10 και τα άρθρα 226 & 238 του Ν.3463/06, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο: Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010. Απόφαση Θέμα 2ο: Εγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. Απόφαση Δροσιά, 29-03-2011 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωαννίδης Χαράλαμπος