6η συνεδρίαση ΔΕ Δροσιάς 2019
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, Γρηγ. Λαμπράκη 19.