7η συνεδρίαση ΔΕ Άνοιξης 2017
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017, ώρα 08:00μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης , Κανάρη 3. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.