7η συνεδρίαση ΔΕ Κρυονερίου 2015

7η συνεδρίαση ΔΕ Κρυονερίου 2015
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 , ώρα 18:30μ.μ., στο Δημοτικό κατάστημα της Δ.Κ. Κρυονερίου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.