7η Συνεδρίαση ΔΕ Κρυονερίου 2019
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 , ώρα 18:30μ.μ., στο Δημοτικό κατάστημα της Δ.Κ. Κρυονερίου.