7η Συνεδρίαση της ΔΕ Άνοιξης 2019
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 16-09-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:30 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης , Κανάρη 3.