9η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2014
Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 22η Δεκεμβρίου 2014, ώρα 19:00 μ.μ