Ανάθεση για την προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδομών του Δήμου