ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ <<ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ>>