ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ»