Διαγωνισμός για Επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης ΤΥ