Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Περιπτέρου στη Δ.Ε.Σταμάτας με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας