ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
Κάθε Πέμπτη και ώρα 08:30-12:30, θα προσέρχεται στο Δημοτικό Πολυϊατρείο ελεγκτής ιατρός για θεώρηση βιβλιαρίων των παρακάτω ταμείων: -Ασφαλισμένοι ΟΠΑΔ -Ασφαλισμένοι ΤΣΑΥ -Ασφαλισμένοι ΤΥΔΚΥ (εκτός από οδοντιατρικές εργασίες, προθέσεις, γυαλιά, φυσικοθεραπείες).