Ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση έργων στο Δήμο Διονύσου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναφορικά με τα εκτελούμενα έργα στο Δήμο Διονύσου, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

- Εργασίες ΕΥΔΑΠ επί της λεωφόρου Μαραθώνος στην Άνοιξη: Εκτιμώμενη λήξη έργων, πριν τις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

- Έργο αγωγού ομβρίων επί της λεωφόρου Πιπεροπούλου στη Σταμάτα: Εκτιμώμενη λήξη έργων, πριν τις 10 Νοεμβρίου 2019.

- Έργο αγωγού ομβρίων επί της λεωφόρου Ανοίξεως - Σταμάτας στην Άνοιξη: Έναρξη έργου στις 23 Σεπτεμβρίου, εκτιμώμενη λήξη έργων, πριν τις 2 Οκτωβρίου 2019.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου