Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων στο Δήμο Διονύσου
Αναρτήθηκε η υπ΄αριθ.πρωτ. 34710/12-9-2019 Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων στο Δήμο Διονύσου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων αρχίζει την 17/9/2019 και λήγει την 26/9/2019.