Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων στο Δήμο Διονύσου
Αναρτήθηκε η υπ΄αριθ.πρωτ. 38119/10-10-2019 Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων στο Δήμο Διονύσου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων αρχίζει την 15/10/2019 και λήγει την 21/10/2019.