Γνωστοποίηση για την πλήρωση Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Διονύσου
Αναρτήθηκε η υπ΄αριθ.πρωτ. 37852/9-10-2019 Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Διονύσου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων αρχίζει την 15/10/2019 και λήγει την 21/10/2019.