Κατεπείγουσα 1η συνεδρίαση ΟΕ 2018

Κατεπείγουσα 1η συνεδρίαση ΟΕ 2018
Ημ/νία-Ώρα-Τόπος Συνεδρίασης: Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018, ώρα 09:00 π.μ., Αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. Διάκου 1.