Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς των μελών ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ <<Η ΕΣΤΙΑ>> σε εκδρομές πολιτιστικού , ψυχαγωγικού χαρακτήρα , περιπάτους και θαλάσσια μπάνια έτους 2018>>